tekening: Het Huys te Wadenooyen anno 1728

Leroy Holsteins en Jerseys  

Boerderij de Heerlijkheid

Jersey KendraLeroy Adrienne 31

Wie zijn wij: Geschiedenis

   
De naam van de boerderij, namelijk "de Heerlijkheid" komt van het kasteel Wadenoijen. In de middeleeuwen was een "heerlickheyt" een rechtsvorm. Het bezit van deze heerlijkheid gaf de eigenaar/heer bepaalde rechten. Hij woonde op het kasteel. De oudst bekende heer was Otto, Graaf van Bentheim in het jaar 1267.

Het kasteel werd de laatste keer in 1809 door baron van Borssele herbouwd. Het kasteel lag recht achter de kerk, in ons land. In 1880 werd het gesloopt. Onze boerderij heeft nog sporen van die historie. Een prachtige koepelkelder en een muursteen uit 1833.

muursteen Jonker Anton van Wadenoijen anno 1833

De Rooij senior werd begin jaren '50 boer op de pachtboerderij van vader, in Vleuten. Omdat deze locatie onvoldoende mogelijkheden gaf om verder te boeren, ging De Rooij sr. op zoek naar een andere boerderij. 

In 1974 kwam de
familie de Rooij naar Wadenoijen. Tot die tijd was er op de locatie een fruitbedrijf gevestigd. In samenspraak met verpachter "De Utrecht/Amev" werd het bedrijf omgebouwd tot melkveebedrijf. Inmiddels is het bedrijf eigendom en zijn er heel wat aanpassingen gedaan en stallen bijgebouwd.Advertentie uit 1880: verkoop om het kasteel te slopen

koepelkelder onder de schuur

kaart uit 1870 van de gebouwen, paden en tuinen van het Huis Wadenoijen