battle between Holstein and other breeds

Leroy Holsteins en Jerseys  

Boerderij de Heerlijkheid

Jersey KendraLeroy Adrienne 31

Fokkerij:

Voor iedereen die fokkerij interessant vindt....
Omdat wij het ook een leuk onderwerp vinden, hebben we deze informatie verzameld en op de website gezet. 


Geschiedenis:

We beginnen met de geschiedenis. Welke stieren hebben vanuit het verleden invloed op onze veestapel.

Holsteins:

Holsteiners zijn bij ons het grootst in aantal en belang. Meest zwartbont, een enkele roodbonte of bruine ertussen. Al onze koefamilies, onderverdeeld in oude en nieuwe koefamilies, zijn per pagina te vinden. Met foto's natuurlijk.

Jerseys:

Sinds het najaar van 2013 hebben we jerseys op ons bedrijf. Een uitleg over het waarom van deze keuze. En natuurlijk per familielijn een eigen pagina voor meer informatie en foto's.

Eregalerij:

In de eregalerij een opsomming van de koeien die iets speciaals bereikt hebben. Of hoge exterieurpunten, of het bereiken van de 100.000 kg melk of 10.000 kg vet en eiwit.

Te koop:

En tot slot de pagina "te koop". Daarop vermelden we wat er te koop is aan fokvee op ons bedrijf. 


Julius logo Koppel koeien staat klaar om weer naar de stal te gaan